Komin remontuje się z dwóch powodów – stan techniczny oraz zmiana paliwa. Jeśli zauważymy na ścianach komina szarobrudne plamy lub też pęknięcia tynku to dostaliśmy sygnał do tego, że nasz komin wymaga remontu. Pozostawienie takich sygnałów bez działania może odbić się na naszym zdrowie ale również bezpieczeństwie domowników i sąsiadów. Również kiedy planujemy zmianę pieca to powinniśmy zainteresować się w jaki sposób zmodernizować nasz komin.

Co wpływa na niszczenie komina?

Wiele czynników działa niszcząco na nasz komin jednak najszybciej niszczeniu ulegają kominy, które sąsiadują z chłodniejszymi ścianami. To niska temperatura jest najbardziej zabójcza dlatego też, najszybciej niszczeniu poddaje się część przewodu wysunięta ponad dach. Również błędy przy montażu są wysoko na liście najczęstszych przyczyn remontu. Dość częstym błędem jest zbędna oszczędność na materiale i częste zastępowanie cegły dziurawką czy choćby zły sposób spoinowania. W taki sposób dochodzi do rozczelnienia powierzchni komina, co skutkuje pojawieniem się zabójczej wilgoci. Jeżeli szybko nie zdiagnozujemy nieszczelności, zacieków możemy się spodziewać również we wnętrzu budynku.

W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na wymianę kotła grzewczego powinniśmy dostosować doń nasz system kominowy. Kotły paliwowe produkują spaliny o zdecydowanie wyższej temperaturze i w przeciwieństwie do kotłów olejowych czy gazowych nie pracują w sposób ciągły. Oznacza to, że nieprzystosowanie systemu kominowego pod odpowiedni kocioł grzewczy powoduje nieodpowiednie nagrzewanie się komina oraz osadzanie na ściankach ostrych związków chemicznych powodujących niszczenie systemu.

Przeglądy systemów kominowych – jak często?

Restrykcje dotyczące częstotliwości przeglądów kominiarskich w naszym kraju nie są często respektowane – niestety. Ale należy pamiętać, że odpowiednia konserwacja zapewnia nam jego niezawodność oraz bezpieczeństwo. Przy stałej eksploatacji przeglądów oraz odpowiednich czyszczeń powinniśmy dokonywać kilka razy do roku. Przy czym na uwadze należy mieć, że przewody dymowe należy doglądać co kwartał zaś spalinowe wystarczy co pół roku. Wentylację należy sprawdzić tylko raz w roku. Zaniedbania w tej materii mogą prowadzić do przykrych konsekwencji nie tylko finansowych ale przede wszystkim zdrowotnych.

Artykuł opracowany przez Betoniarnię Kaczmarek – producenta systemów kominowych – https://betoniarniakaczmarek.pl/produkty/systemy-kominowe/

(Visited 18 times, 1 visits today)